MEVZUAT HABERLERİ

– Yeni TTK’ya Göre Sözleşme Örnekleri

Yeni TTK’ya Göre Sözleşme Örnekleri, Yeni TTK a göre anonim şirket ana sözleşme örneği, Yeni TTK a göre limited şirket ana sözleşme örneği


 

– 5 Temmuz 2012 Tarihli Resmi Gazete

Bugün Yayınlanan Resmi Gazete, Güncel Mevzuatlar – 5 Temmuz 2012 Tarihli ve 28344 Sayılı Resmi Gazete, RG – Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete…


 

– Gelir Vergisi Sirküsü (No: 83)

29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13/6/2012 tarihli ve 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinde yer alan düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.


 

– SGK Genelgesi 2012/24

SGK Genelgesi “SGK Genelgesi 2012/24 (2011/48 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması) “…


 

– Milli Emlak Genel Tebliği (SIRA NO: 345)

Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 345) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Genel Tebliğin amacı, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendine göre Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacak…


 

– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283)

6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yapılan Düzenlemelerin Açıklanmasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. Başkanlığımızca hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı’nda; 31/05/2012 tarihli…


 

– 4 Temmuz 2012 Tarihli Resmi Gazete

Bugün Yayınlanan Resmi Gazete, Güncel Mevzuatlar – 4 Temmuz 2012 Tarihli ve 28343 Sayılı Resmi Gazete, RG – Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete…


 

– 3 Temmuz 2012 Tarihli Resmi Gazete

Bugün Yayınlanan Resmi Gazete, Güncel Mevzuatlar – 3 Temmuz 2012 Tarihli ve 28342 Sayılı Resmi Gazete, RG – Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete…


 

– KEY Ödemeleri Listesi

TEBLİĞ Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinden: 5939 SAYILI KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN VE KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN…


 

– 2 Temmuz 2012 Tarihli Resmi Gazete

Bugün Yayınlanan Resmi Gazete, Güncel Mevzuatlar – 2 Temmuz 2012 Tarihli ve 28341 Sayılı Resmi Gazete, RG – Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete…


 

– 1 Temmuz 2012 Tarihli Resmi Gazete

Bugün Yayınlanan Resmi Gazete, Güncel Mevzuatlar – 1 Temmuz 2012 Tarihli ve 28340 Sayılı Resmi Gazete, RG – Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete…


 

– İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev…


 

– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hak. BKK

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3322 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan bazı tevkifat nispetlerine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/6/2012 tarihli ve 626 sayılı yazısı üzerine…


 

– TTK Uygulama Şekli Hak. Kanun

TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012 MADDE 1 – 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinin üst başlığı “IV – Ticari davalar…


 

– 30 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete

Bugün Yayınlanan Resmi Gazete, Güncel Mevzuatlar – 30 Haziran 2012 Tarihli ve 28339 Sayılı Resmi Gazete, RG – Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete…


 

– Mali Tatil İle İlgili Türmob Sirküleri

Mali Tatil İle İlgili 2012/122 Sayılı Türmob Sirküleri…


 

– Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ

Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1), 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 66 Sıra no’lu Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğin Ek-1’inde yer alan “TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu” Standardının…


 

– Vergi Usul Kanunu Tebliği (No: 417)

417 Nolu (sayılı) Vergi Usul Kanunu, 417 VUK, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir.


 

– 29 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete, RG

Bugün Yayınlanan Resmi Gazete, Güncel Mevzuatlar – 29 Haziran 2012 Tarihli ve 28338 Sayılı Resmi Gazete, RG – Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete…


 

– Yeni Bireysel Emeklilik Kanunu – 2012

Yeni Bireysel Emeklilik Kanunu – 2012, Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


 

– 397 Sıra No.lu VUK Tebliği – e-Fatura Hak.

397 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 416) MADDE 1 – 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin dördüncü bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir….


 

– 28 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete

Bugün Yayınlanan Resmi Gazete, Güncel Mevzuatlar – 28 Haziran 2012 Tarihli ve 28337 Sayılı Resmi Gazete, RG – Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete…


 

– 6335 Sayılı TTK Kanunu Kabul Edildi

Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMMM’de Kabul Edildi.


 

– SGK Genelgesi 2012/23

SGK Genelgesi “SGK Genelgesi 2012/23 “6111 Sayılı Kanun Hk.””


 

– 27 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete

Bugün Yayınlanan Resmi Gazete, Güncel Mevzuatlar – 27 Haziran 2012 Tarihli ve 28336 Sayılı Resmi Gazete, RG – Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete…


 

– 1 Temmuz’dan Sonraki Değişiklikler

İŞTEN ATILANA 6 AYLIK MAAŞ: Haksız yere işçisini işten atan işveren, altı aylık maaşa kadar tazminat ödeyecek. Aşağıdaki “Numaralara” veya “Sonraki” yazısına tıklayarak ilerleyin. NAFAKADA SINIR YOK: İşçi ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemeyecek. Ancak nafaka davalarında bu sınır uygulanmayacak. CİNSEL TACİZE KARŞI ÖNLEM: İşveren, kadın ve erk


 

– VUK Genel Tebliği (Sıra No: 417)

417 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. Söz konusu Genel Tebliğ’de; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen…


 

– Mali Tatil Hakkında Tebliğde Düzenleme

5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun uygulamasına ilişkin olarak 30.06.2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin “Diğer Hususlar” başlıklı 10 uncu bölümünün özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile şan…


 

– Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Teb.

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: IV NO: 60) MADDE 1 – 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına…


 

– Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4) 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 42 nci maddesiyle 25/2/2011 tarihli ve 1. Mükerrer 27857 sayılı…


 

– VUK Genel Tebliği (Sıra No: 415)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 415) 1. Yetki 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[1] 5766 sayılı Kanunun[2] 17 nci maddesi ile değişen mükerrer 242 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda…


 

– 26 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete

Bugün Yayınlanan Resmi Gazete, Güncel Mevzuatlar – 26 Haziran 2012 Tarihli ve 28335 Sayılı Resmi Gazete, RG – Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete…


 

– 25 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete

Bugün Yayınlanan Resmi Gazete, Güncel Mevzuatlar – 25 Haziran 2012 Tarihli ve 28334 Sayılı Resmi Gazete, RG – Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete…


 

– 24 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete

Bugün Yayınlanan Resmi Gazete, Güncel Mevzuatlar – 24 Haziran 2012 Tarihli ve 28333 Sayılı Resmi Gazete, RG – Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete…


 

– Harçlar Kanunu Sirküleri/12

20/06/2012 tarih ve 12 Sıra No.lu 492 sayılı Harçlar Kanunu Sirkülerinde; Kredilere ilişkin olarak yapılacak işlemlerde harç uygulamasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir…


 

– KDV Genel Tebliği (Seri No: 119)

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119)…


 

– 23 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete

Bugün Yayınlanan Resmi Gazete, Güncel Mevzuatlar – 23 Haziran 2012 Tarihli ve 28332 Sayılı Resmi Gazete, RG – Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete…


 

– Tevkifat Uygulaması Hak. KDV Sirküsü

63 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri Yayınlandı. 21/06/2012 tarih ve 63 Sıra No.lu 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun uygulamasına ilişkin sirkülerleri birleştirilen 60 No.lu KDV Sirkülerinin “2.İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİNDE TEVKİFAT…


 

– SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değ.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.1.2. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “3.1.2. Kimlik tespiti (1) Sağlık kurum ve kuruluşları…


 

– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ

TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2005/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2012/6) MADDE 1 – 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (1)…


 

– 22 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete

Bugün Yayınlanan Resmi Gazete, Güncel Mevzuatlar – 22 Haziran 2012 Tarihli ve 28331 Sayılı Resmi Gazete, RG – Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete…


 

– 21 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete

Bugün Yayınlanan Resmi Gazete, Güncel Mevzuatlar – 21 Haziran 2012 Tarihli ve 28330 Sayılı Resmi Gazete, RG – Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete…


 

– Bankacılık Düz. Ve Den. Kurulu Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI Karar Sayısı: 4795 Karar Tarihi: 14/6/2012 Kurul Başkanlığının 11/6/2012 tarihli yazısı ekinde gönderilen 1/6/2012 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00.96.1-11530 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin…


 

– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hk. Tebliğ

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ. Bu Tebliğ’in amacı, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmektir.


 

– 20 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete

Bugün Yayınlanan Resmi Gazete, Güncel Mevzuatlar – 20 Haziran 2012 Tarihli ve 28329 Sayılı Resmi Gazete, RG – Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete…


 

– 19 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete

Bugün Yayınlanan Resmi Gazete, Güncel Mevzuatlar – 19 Haziran 2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmi Gazete, RG – Bakanlar Kurulu


 

– 18 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete

Bugün Yayınlanan Resmi Gazete, Güncel Mevzuatlar – 18 Haziran 2012 Tarihli ve 28327 Sayılı Resmi Gazete, RG – Bakanlar Kurulu Kara


 

– 17 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete

Bugün Yayınlanan Resmi Gazete, Güncel Mevzuatlar – 17 Haziran 2012 Tarihli ve 28326 Sayılı Resmi Gazete, RG – Bakanlar Kurulu Kararları


 

– Harçlar Kanunu Genel Teb. (SERİ NO: 67)

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 67) Bu Tebliğin konusunu, 15/06/2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanununa1 eklenen yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı…


 

– 16 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete

Bugün Yayınlanan Resmi Gazete, Güncel Mevzuatlar – 16 Haziran 2012 Tarihli ve 28325 Sayılı Resmi Gazete, RG – Bakanlar Kurulu Kararları


 

– Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak.

KANUN AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6322 Kabul Tarihi: 31/5/2012 MADDE 1 – 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu yerin belediye sınırları dışındaki” ibaresi “diğer” şeklinde değiştirilmiştir…


 

– 15 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete

Bugün Yayınlanan Resmi Gazete, Güncel Mevzuatlar – 15 Haziran 2012 Tarihli ve 28324 Sayılı Resmi Gazete, RG – Bakanlar Kurulu Kararları


 

– 14 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete

Bugün Yayınlanan Resmi Gazete, Güncel Mevzuatlar – 14 Haziran 2012 Tarihli ve 28323 Sayılı Resmi Gazete, RG – Bakanlar Kurulu Kararları


 

– 2002/3729 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2012/3235 Ekli “8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 1/6/2012 tarihli ve 6218 sayılı yazısı üzerine, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine göre…


 

– 13 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete

Bugün Yayınlanan Resmi Gazete, Güncel Mevzuatlar – 13 Haziran 2012 Tarihli ve 28322 Sayılı Resmi Gazete, RG – Bakanlar Kurulu Kararları (BKK),


 

– Noterlik Kanunu Yönetmeliği Hk.

YÖNETMELİK Türkiye Noterler Birliğinden: NOTERLİK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 13/7/1976 tarihli ve 15645 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 61 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Mühür kullanma zorunluluğu…


 

– 12 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete

Bugün Yayınlanan Resmi Gazete, Güncel Mevzuatlar – 12 Haziran 2012 Tarihli ve 28321 Sayılı Resmi Gazete, RG – Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), K


 

– 11 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete

Bugün Yayınlanan Resmi Gazete, Güncel Mevzuatlar – 11 Haziran 2012 Tarihli ve 28320 Sayılı Resmi Gazete, RG – Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun


 

– 10 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete

Bugün Yayınlanan Resmi Gazete, Güncel Mevzuatlar – 10 Haziran 2012 Tarihli ve 28319 Sayılı Resmi Gazete, RG – Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun

 

Sevebilirsin...